close
تبلیغات در اینترنت
آذین دانلود - 3
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

آذین دانلود

پاورپوینت ، تحقیق ، مقاله ، پرسشنامه ، پروپوزال

زنان و اشتغال

دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل100 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و كار و اینكه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی كه زنان شاغل را در بر می گیرد و راهكارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و كاربرای  زنان و بررسی علل و عوامل رویكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت كاری  و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .

امیدواریم كه زنان ما بتوانند با كیفیت بالاتر و مشكلات كمتر در جهت فراهم شدن زندگی بهتر برای آنان به اشتغال بپردازند . 

نتیجه تحقیق : 

از 9 فرضیه موجود در تحقیق 4 فرضیه رد و 5 فرضیه اثبات شد كه در زیر به شرح آنها می پردازم :

فرضیه های رد شده : 1- كسب ثروت مهمترین انگیزه مادی آنها نبود ، 2- كار در خانه مانعیتی برای آنها وجود نیاوده بود، 3-استقلال مالی در گرایش زنان به اشتغال اثر ندارد، 4- بالا رفتن سن تأثیری در كم شدن رویكرد زنان به اشتغال نداشت .    

فرضیه های اثبات شده : 1- برخورداری از تحصیلات بالاتر سبب روی آوردن بیشتر زنان به اشتغال می شود ، 2- اگر فرصتهای شغلی بیشتر باشد زنان سریعتر به اشتغال روی می آوردند ،3- زنان شاغل خیلی كم و یا هیچ كمكی به اقتصاد جامعه نمی كنند ، 4- كسب مقام و موقعیت اجتماعی تمایل زنان را به اشتغال بیشتر می كند ، 5 – رفاه خانواده مهمترین انگیزه خانوادگی زنان شاغل است .

فهرست مطالب :   

 بیان مسئله پژوهش 

اهمیت و ضرورت موضوع     

اهداف پژوهش   

فرضیه ها  

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

مقدمه

كار و شغل

تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران

تاریخچه قا نونگذا ری درباره كا رگران زن در ا یران

تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی

دوره های صنعتی و زنان

نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید

زنان و توسعه

روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن

زن و خدمت ا جتما عی

زن و مسائل ا جتما عی معا صر

زنان و توسعه ا قتصادی (نقش ا قتصادی زنان)

ا ستقلال ا قتصادی زنان

دلایلی كه زنان در توسعه ا قتصادی- ا جتما عی نقش ا رزنده تری خوا هند دا شت

زنان و فعا لیت ا تحادیه ای

شرا یط كار زنان

درآمد كار زنان

زنان و كار

كار زنان در داخل خانه

كار زنان در خارج خانه

زیان كار زنان

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و ا شتغا ل

تفاوت در دستمزدها : كار آیی یا تعصب؟

وقت بیشتر و پول كمتر : بی عدا لتی در كار زنان

لزوم كار برای زن

ده روش عمده كه شغل شما زندگی شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر می كند

كیفیت زندگی شغلی و رضا یت از كار

موا نع پیش روی زنان

عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)

راه كار

وضع فعا لیت زنان در كل كشور

منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بازدید : 8 تاریخ : سه شنبه 27 تير 1396 زمان : 2:25 نویسنده : بیژن نظرات ()

بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل928 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول1

مقدمه2

تعریف موضوع4

اهمیت موضوع7

اهداف تحقیق10

فرضیات تحقیق11

قلمرو تحقیق12

تعاریف اصطلات13

فصل دوم15

پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق 16

فصل سوم24

سیر تحول مدیریت25

نظریه كلاسیك مدیریت25

نظریه مدیریت علمی26

نظریه مدیریت اداری27

نظریه بوروکراسی27

مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت 28

مکتب روابط انسانی28

تئوری علم مدیریت 29

نگرش سیستمی 29

مدیریت اقتضائی30

تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی31

تعاریف مدیریت35

ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت37

مهارت مورد نیاز مدیران39

عوامل موثر در موفقیت مدیران44

ارزشیابی اثر بخشی و كارآمدی مدیران45

عوامل موثر در اثر بخشی سازمان 49

وظایف مدیران51

برنامه ریزی 53

انواع برنامه ریزی54

مراحل عمده برنامه ریزی55

برنامه ریزی موثر56

سازماندهی-تامین بكارگیری نیروی انسانی59-57

نظارت و كنترل60

هدایت و رهبری61

سلسله مراتب نیازها63

انگیزش و رفتار64

بهداشت روانی65

تئوری x و y 66

نظریه گروهای انسانی67

مطالعات در مورد نظریه رهبری68

سیستم مدیریت لیكرت71

رهبری اقتضایی72

رهبری موفق73

همگانی و رهبری74

رهبری مبتنی بر عشق و محبت76

مدیریت مشاركتی 79

شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشاركت81

مزایای مشاركت82

برنامه ریزی و اجرای تغییر84

فرآیند ایجاد تغییر86

خلاقیت و نوآوری87

فرآیند خلاقیت88

ویژگی افراد خلاق89

موانع خلاقیت90

استراتژی نوآوری91

روابط انسانی92

روابط انسانی در مدرسه93

شاخص روابط انسانی مطلوب95

عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان96

فصل چهارم

روش تحقیق101

جامعه آماری102

ابزار جمع آوری اطلاعات103

نحوه جمع آوری اطلاعات104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بازدید : 7 تاریخ : سه شنبه 27 تير 1396 زمان : 2:25 نویسنده : بیژن نظرات ()

بررسی سرقت

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل52 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 1. چكیده1                                                                   
 2. فصل اول
 3. مقدمه....3         
 4. بیان مسئله3        
 5. فصل دوم
 6. تعریف مغاهیم واصطلاحات7                           
 7. چارچوب نظری ودیدگاهها7                  
 8. پیشینه تحقیق8
 9. عوامل مرتبط با سرقت9

10.  سرقت از دیدگاه اسلام16

11.  فصل سوم                                                                                                                                  

12.  روش تحقیق22        

13.  ابزار تحقیق22         

14.  جامعه ونمونه آماری 22       

15.  یافته های پژوهش23           

16.  ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری24                

17.  منابع ومواخذ50     

18.  پیوستها وضمائم

52

چکیده: (سرقت،زمینه‌های فردی و اجتماعی وراهكارهای پیشگیری از‌‌‌‌‌ آن)

رشدجرائم درجامعه شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است و این  امر در مورد تمامی جرائم صدق می‌كند. دلایل متعددی برای این پدیده ذكر كرده اند، ولی آنچه مسلم می‌باشد آنكه گسترش روند خصو‌صی‌‌سازی، كاهش خدمات رفاه اجتماعی و رشد بیكاری دراین زمینه تأثیر قاطع داشته ‌است.

  هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل زمینه ساز و مرتبط با بروز سرقت می‌باشد. تردیدی نیست كه برای پیشگیری ‌یا مبارزه با هر پدیده‌ای ابتدا باید خود آن و عوامل مربوطه را شناخت. درهمین راستا با انجام این تحقیق گسترده برمبنای مصاحبه به مطالعه عوامل مرتبط با جرم سرقت بین مجرمین سرقت پرداخته تا گامی درجهت تحقق اهداف مذكور برداشته شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بازدید : 6 تاریخ : سه شنبه 27 تير 1396 زمان : 2:25 نویسنده : بیژن نظرات ()

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل723 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه 2

بیان مسئله4

ضرورت و اهمیت تحقیق 6

اهداف تحقیق8

فرضیات تحقیق8

محدودیت­های تحقیق9

واژه­ها و اصطلاحات9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

تعریف توجّه......................................................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه13

نظریه­ های توجّه13

کانون توجّه18

شیوه­ های توجّه19

ویژگی­های توجّه20

هوشیاری و توجّه21

توجّه­ انتخابی21

توجّه و سطح مهارت22

رابطۀ توجه و اجرا23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه24

تصویرسازی ذهنی چیست25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی25

انواع تصویرسازی ذهنی26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن28

نظریه­های تصویرسازی ذهنی30

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی37

کاربردهای تصویرسازی ذهنی38

افزایش مهارت­های روان­شناختی38

تحقیقات مربوط به توجّه40

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی52

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه61

نتیجه­گیری63

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق65

جامعه و نمونۀ آماری65

متغیّرهای تحقیق65

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات66  

شیوۀ اجرای تحقیق70

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات73

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق

بررسی توصیفی داده­ها76

آزمون فرضیۀهای آماری78

فرضیۀ اول78

فرضیۀ دوم79

فرضیۀ سوم80

فرضیۀ چهارم81

فرضیۀ پنجم82

فرضیۀ ششم83

فصل پنجم: بحث ونتیجه­گیری

یافته­های تحقیق85

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق86

پیشنهادات پژوهشی89

پیشنهادات آموزشی89

ابتدا محقّق در این فصل به ارائه خلاصه­ای از تحقیق، پرداخته سپس با مقایسۀ یافته­های کسب شده در این پژوهش، با پیشینۀ تحقیقات انجام شده، به بحث و بررسی اطّلاعات به­دست آمده، خواهد پرداخت و در نهایت، پیشنهاداتی در خصوص انجام تحقیقات آتی و برگرفته از این تحقیق ارائه خواهد داد. بدین منظور قبل از هر اقدامی در این­باره، لازم است یافته­های تحقیقات قبلی در همین زمینه با یافته­های حاصل از تحقیق حاضر مورد مقایسه قرار گیرند. همان­طور كه از اهداف و فرضیه­های این پژوهش برمی­آید محقّق برآن است كه به بررسی این سؤال بپردازد كه آیا تصویرسازی توجّه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری تکلیف ردیابی تأثیر دارد؟ نمونه آماری این پژوهش تعداد 30  نفر از بین 100 دانشجوی دختر 25 - 18 سال مقطع کاردانی رشتۀ تربیت­بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بودند كه از آزمون اوّلیه پرسشنامة تجدید­نظرشدۀ تصویرسازی حركت، بالاترین امتیاز را کسب کردند، و به 3 گروه 10 نفری تقسیم شدند كه تمام مراحل گروه­بندی آنان به صورت تصادفی ساده صورت گرفت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بازدید : 10 تاریخ : سه شنبه 27 تير 1396 زمان : 2:24 نویسنده : بیژن نظرات ()

بررسی تناسبات در معماری مسکونی ایران

دسته بندیمعماری
فرمت فایلdoc
حجم فایل194 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده 1

فصل اول: مقدمه2

مقدمه 3

فصل دوم: ادبیات پژوهش5

Scale، مقیاس و تناسب6

کاربرد مقیاس برای برهم زدن تصورات8

استفاده از مقیاس برای بیان مفهوم9

اصول کلاسیک معماری ایران10

شناخت معماری سنتی ایران22

مطالبی پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری24

تناسب طلایی24

تناسبات در یونان25

تناسبات انسانی27

پیمون در ایران29

کن در ژاپن30

لوکوربوزیه31

گذری بر تاریخ شهرسازی و معماری معاصر ایران32

فصل سوم: متدها و روش های جمع آوری اطلاعات38

متدها و روش های جمع آوری اطلاعات39

فصل چهارم: نتیجه گیری40

نتیجه گیری41

منابع و مآخذ42

چکیده:

در این مقاله ابتدا با تعاریف، انواع و کاربردهای مقیاس آشنا می شویم. در ادامه عناصر و اصول کلاسیک معماری ایران را بررسی می کنیم. سپس پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری صحبت می کنیم و پیمون در ایران و کن در ژاپن را معرفی می کنیم، همچنین با لوکوربوزیه و سبک کارش آشنا می شویم و در پایان گذری بر تاریخ معماری و شهرسازی ایران داریم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بازدید : 8 تاریخ : سه شنبه 27 تير 1396 زمان : 2:24 نویسنده : بیژن نظرات ()

پاورپوینت بررسی ویژگی شهرهای جهان سوم

پاورپوینت بررسی ویژگی شهرهای جهان سوم

پاورپوینت بررسی ویژگی شهرهای جهان سوم

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی ویژگی شهرهای جهان سوم به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:

مشاهده توضيحات بيشتر و دانلود
بازدید : 6 تاریخ : دوشنبه 12 تير 1396 زمان : 21:8 نویسنده : بیژن نظرات ()

پاورپوینت بررسی تکنیک های تحلیل منطقه ای (سنجش سطوح توسعه مناطق)

پاورپوینت بررسی تکنیک های تحلیل منطقه ای (سنجش سطوح توسعه مناطق)

پاورپوینت بررسی تکنیک های تحلیل منطقه ای (سنجش سطوح توسعه مناطق)

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی تکنیک های تحلیل منطقه ای (سنجش سطوح توسعه مناطق) به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:

مشاهده توضيحات بيشتر و دانلود
بازدید : 9 تاریخ : دوشنبه 12 تير 1396 زمان : 21:7 نویسنده : بیژن نظرات ()

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت حاکمیت شرکتی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:

مشاهده توضيحات بيشتر و دانلود
بازدید : 6 تاریخ : چهارشنبه 07 تير 1396 زمان : 13:50 نویسنده : بیژن نظرات ()

پاورپوینت ورشکستگی

پاورپوینت ورشکستگی

پاورپوینت ورشکستگی

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت ورشکستگی به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:

مشاهده توضيحات بيشتر و دانلود
بازدید : 4 تاریخ : چهارشنبه 07 تير 1396 زمان : 13:50 نویسنده : بیژن نظرات ()

پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك

پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك

پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك

محقق گرامي، شما براي دانلود فايل پاورپوینت بررسی سقف هاي سبك به اين صفحه هدايت شده ايد.

براي دانلود اين فايل و مشاهده توضيحات کامل آن روي دکمه زير کليک کنيد:

مشاهده توضيحات بيشتر و دانلود
بازدید : 2 تاریخ : دوشنبه 05 تير 1396 زمان : 15:24 نویسنده : بیژن نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 583
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 30
 • باردید دیروز : 4
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 34
 • بازدید ماه : 185
 • بازدید سال : 2,845
 • بازدید کلی : 2,845
 • مطالب